Kontakta

KOMPETENTA
Teknikringen 1 F
583 30 Linköping
013 - 29 50 10
0731 - 43 45 00

Jonas Sand

 VD/Konsult
 leg. psykolog & leg. psykoterapeut (KBT)
Jonas är grundare av KOMPETENTA och arbetar som psykolog, psykoterapeut och konsult i företaget. Han har lång erfarenhet och stor kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT) samt arbetar även till stor del med olika former av handledningar, utför olika typer av psykologutredningar och föreläser och utbildar i olika ämnen. Därtill arbetar han på organisationsnivå med grupp- & teamutveckling samt ger chef- & ledarstöd. Jonas har även över 10 års erfarenhet av minnes- & demensutredning på specialistnivå samt handleder och utbildar inom demensområdet. Dessutom föreläser och examinerar på Psykologprogram på Universitet samt är från 2019 delaktig i forskningsprojekt vid diabetesmottagning rörande psykologstöd vid typ-1 diabetes. 
© Copyright  KOMPETENTA AB  2020
www.minnesutredning.nu
www.fobibehandling.nu