Mottagningen

privat- & remisstjänster

Terapi /KBT

På vårmottagning tar vi emot för de flesta förekommande svårigheter rörande psykisk ohälsa som depression, ångest, utmattning, stress, sömn. tvång. etc.
All terapi eller psykologisk behandling bedrivs utifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT).  Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

1.000 kr / 45 min

gäller privatperson

Parterapi

Vi tar även emot par som står inför eller är mitt uppe i frågor eller svårigheter i sina relationer.
Den parterapi vi bedriver kallas för Integrerad beteendeterapi för par (IBCT) och kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier för att nå uppsatta mål med terapin.

1.200 kr / 45 min

gäller privatperson

Coaching

Coaching är ett professionellt samtalsstöd och guidning i tillvaron som kan innehålla allt från vardagliga frågor och konkreta livsval till mer existentiella funderingar.
Ibland kan det vara högst tillräckligt med en eller ett par träffar av denna form av icke-behandlande samtalskontakt.

900kr / 45 min

gäller privatperson

Fobibehandling

Vår mottagningen är även specialiserad på specifik fobi dvs. extrem och överdriven rädsla för något särskilt och avgränsat som tex. spindlar, hissar, höjder, sprutor, kräkas eller liknande. 
Ny hemsida speciellt för behandling av fobier kommer snart!

MINNESUTREDNING

Under 2020 kommer vi kunna erbjuda privat minnesutredning!

" Vi lanserar snart en ny hemsida där du kan läsa mer om våra minnesutredningar och bla. hur de skiljer sig från demensutredningar inom primärvården och på minnesmottagningar "

Privata & Offentliga verksamheter

konsulttjänster

Handledning

Vi bedriver regelbundet handledning med olika fokus utifrån behov. Ofta med personalgrupper inom människonära yrken som hälso- & sjukvården, socialtjänsten, HVB-hem, företagshälsovård eller liknande. Vi erbjuder handledning både enskilt och i grupp, antingen i våra egna lokaler eller ute hos uppdragsgivare.
Exempel på handledningsområden:
- Olika ärenden & bemötanden
- Samtals- & behandlingsmetoder
- Kris & grupprocesser
- Demens & demensutredning

2000 kr / tim

riktpris

Krishantering

KOMPETENTA kan erbjuda snabb krishantering direkt till företag och verksamheter som är i akut behov, men som inte har avtal med någon aktör inom krishantering.
Vi har idag avtal som underkonsult till organisation som bedriver krishantering vid extremt stressfulla och psykiskt påfrestande händelser.
Tidsmässigt kan vi komma in akut, i nära anslutning till eller i efterspelet av olika händelser.
Kontakta oss för mer information.

Pris enligt överenskommelse

Grupp & Team

Vi har god erfarenhet av grupp & team utveckling, framför allt inom människonära verksamheter, men även inom andra organisationer.
Vårt arbetet med grupper och team bygger på vedertagna teorier och metoder, bla. utifrån Organizational Behavior Management (OBM). Ofta är det även nödvändigt att chef- och ledare involveras aktivt i arbetet. Ämnet "Trygga team är effektiva team" arbetar vi speciellt med och även föreläser om.
Kontakta oss för mer information.

2000 kr / tim

riktpris

Chef & Ledare

Vi erbjuder även chef- & ledarstöd, främst med efterfrågan på utvecklande ledarskap, men även som emotionellt och moraliskt stöd vid svåra situationer och beslut.
Vid utvecklande ledarskap utgår vi från Full Range Leadership Model (FRLM) med vikt att minska ner på destruktivt ledarskap och öka upp framgångsrika och hälsosamma ledarskapsbeteenden som ofta återfinns inom det som kallas transaktionellt och transformativt ledarskap.
Kontakta oss för mer information.

2500 kr / tim

riktpris
Moms tillkommer på alla priser + eventuell reskostnad. Kontakta oss för upplägg, offert, avtalsförslag eller andra frågor.
 

Utredningar

konsult- & remisstjänster

Arbetsförmåga

Vi erbjuder utredning av arbets- och aktivitetsförmåga på egen mottagning eller på uppdrag som konsult ute i olika verksamheter.
KOMPETENTA har idag samarbete  med företagshälsovård och utför däribland arbetsförmåge- & aktivitetsförmåge utredningar hos dessa som konsult.
Kontakta oss för mer information.

Pris enligt överenskommelse

NP-utredning

Både på egen mottagning och på uppdrag som konsult har vi god vana av neuropsykiatriska utredningar med frågeställning om ADHD och autismspektrumtillstånd.
På mottagning erbjuds utredning till vuxna (>18 år) och då enbart på remiss från hälso- & sjukvården, etc.
Kontakta oss för mer information.

Pris enligt överenskommelse

Funktionsnivå

Vi utför även utredning av kognitiv funktions- och begåvningsnivå för underlag till bla. diagnostik inom kognitiv funktionsnedsättning eller funktionsvariation.
På mottagningen erbjuds utredning till vuxna (>18 år) och då enbart på remiss från hälso- & sjukvården, etc.
Kontakta oss för mer information.

Pris enligt överenskommelse

Minnesutredning

Minnesutredning är en ny tjänst som vi kommer kunna erbjuda under 2020 och som vänder sig till både privatpersoner som till företag och offentliga verksamheter.
Snart lanserar vi en ny hemsidan och du kan då följa länken nedan och läsa mer om våra minnesutredningar.
Moms tillkommer på alla priser + eventuell reskostnad. Kontakta oss för upplägg, offert, avtalsförslag eller andra frågor.

FOBIBEHANDLING.NU

Teknikringen 1F
583 30 Linköping
013 - 29 50 10
0731- 43 45 00
© Copyright  KOMPETENTA AB  2020
www.minnesutredning.nu
www.fobibehandling.nu